Investeringer

I tillegg til handel og eiendom foretar BF selektive investeringer i innovasjonsbaserte selskap og kultursegmentet på vestlandet. Gjennom et bærekraftig perspektiv ønsker BF å bidra til en styrket regional kompetanse for å skape verdier for samfunnet og sikre videre vekst for neste generasjon.

TicketCo

Ved hjelp av moderne teknologi leverer TicketCo en komplett løsning for alle typer arrangement. Flere tusen festivaler, fotballklubber og arrangører, både i Norge og internasjonalt, bruker TicketCo til å håndtere salg av billetter, varer, mat og drikke.

www.ticketco.no

Mediefondet Zefyr

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

www.zefyr.no