Vågsallmenningen

Vågsallmenningen 6-10

I Vågsbunnen, midt i Bergen sentrum ligger Vågsallmenningen 6-10.

Vågsbunnen og Bryggen utgjør middelalderbyens sentrum. Bryggen representerer havnekvartalet i byen, mens resten av byens funksjoner i middelalderen befant seg i stor grad i Vågsbunn-området.

Vågsbunnen ble ganske snart byens viktigste tilholdssted for håndverkerne, og skomakerne var gjennom hele middelalderen den største og viktigste håndverksgruppen. Både norske og tyske skomakere hadde tildhold i området. I senmiddelalderen lå bodene deres på begge sider av det utfylte området som er dagens Skostredet. Strøket brant i 1702, og Vågsallmenningen 8 ble bygget etter dette.

Tidligere hadde Vågsallmenningen 8 adresse Rode 20 hus 5A. Bergen Børs som er på motsatt side av torget ble oppført i 1861. Den eldste byggesaken for eiendommen er endringstegninger som forteller at Hansa Bryggeri har hatt ølrestaurant i byggets 2. etasje fra ca. 1912. Søknaden forteller også at det har vært «cafi-forretning» i samme etasje inntil ombyggingen.

Senere har det vart manufaktur og trikotasje i 1. etasje, cafe (Riksmålskafe) i andre etasje, og skredderi i tredje.

Teknisk

Vågsallmenningen 6


Vågsallmenningen 8
350 m²
4 etasjer

Vågsallmenningen 10

Leietakere

The Apothecary
Montag
BF

Ledige lokaler